Components Detall

Peça V amb
Connexió Mascle


Mides:
0,25x0,60x0,65
0,22x0,45x0,50

Diameter: 150 - 120

Corba
45°


Mides:
0,32X0,32x0,65
0,22X0,55X0,25
0,20X0,45X0,22
0,15X0,20X0,30
0,11x0,18x0,25

Diameter: 250 - 150
120 - 80
60

Mànega
(amb connexió)


Mides:
0,25x0,25x6,20
0,22x0,22x6,20
0,15x0,15x6,15
0,11X0,11x6,12

Diameter: 250 -150
120 - 80
60

Filtre
de Fons


Mides:
0,44X0,44X0,60
0,30X0,30XO,50
0,20X0,20X0,4O
0,13X0,13X0,34
0,10x0,10x0,32

Diameter: 250 - 150 - 120 - 80 - 60


Mànega
de Desague
10 mtrs


Mides:
0,65X0,40X0,26
0,55X0,40X0,17
0,45X0,30X0,15
0,10X0,10x0,32

Diameter: 150-120
80-60

Mànega
de Desague
20 mtrs


Mides:
0,80x0,55x0,26
0,70x0,50x0,17
0,60x0,40x0,15
0,50x0,40x0,12

Diameter: 150 - 120
80 - 60

ReduccióMides:
0,30x0,30x0,22
0,30x0,30x0,22
0,22X0,22x0,1 9

Diameter: 150-120
120-150
100-120

Flexible de Connexió
per Jetting
amb Vàlvula


Mides:
0,22x0,22x3,30

Diameter: 100


Guarnició
per SF H


Mides:
250
150
120
100

Diameter: 80
60
48

Punta per
Wellpoint


Mides:  
0,22x0,22x3,30

Diameter: 60
50

Boca
per Wellpoint


Mides:

Diameter: 30

Cos de Filtre
en Acer


Mides:
0,05x0,05x0,57

Diameter: 50


Cos de Filtre
en Alumini


Mides:
0,06x0,06x0,94
0,06x0,06x0,58

Diameter: 60

Carcassa en PVC
amb talls de m1


Mides:
0,06x0,06x0,86

Diameter: 60

Carcassa en PVC
amb talls de m1


Mides:
0,06x0,06x0,86

Diameter: 60

Tub de PVC
Flexible de m1


Diameter:
45 - 40


Semijunta SF M.
amb Entroncament
/ Goma


Mides:
0,24x0,24x0,31
0,19x0,19x0,24
0,15x0,15x0,20
0,11x0,11x0,17

Diameter: 250-250, 150-150
120-100, 80-80
60-60

Semijunta SF H.
amb Entroncament
/ Goma


Mides:
0,22x0,25x0,27
0,18X0,20X0,24
0,16X0,20X0,20
0,13X0,18X0,20
0,11X0,15X0,16

Diameter: 120-100, 100-100
80-80, 60-60

Semijunta SF M.
amb Entroncament
/ Goma


Mides:


Diameter: 48 - 42

Semijunta SF H.
amb Entroncament
/ Goma


Mides:


Diameter: 48 - 42


Entroncament
/ Goma i Rosca


Diameter:
11/2" - 11/4"

Clau de Pas


Diameter:
11/2" - 11/4"

Tub de goma
en espiral
en acer m 2,0


Mides:


Diameter: 150
100

Tub de goma
en espiral
en acer m 2,0


Mides:


Diameter: 150
100


Mànega Desguàs
Tipus Heliflat de 10mts


Mides:
0,22x0,25x0,27
0,18X0,20X0,24
0,16X0,20X0,20
0,13X0,18X0,20
0,11X0,15X0,16

Diameter: 120-100, 100-100
80-80, 60-60

Mànega Desguàs
Tipus Heliflat de 20mts


Mides:
0,50x0,50x0,24
0,45x0,45x0,16
0,40x0,40x0,1 3
0,40x0,40x0,1 1

Diameter: 150-102
80-63

Mànega Goma
Entelada de 20 mts


Mides:
0,90x0,90x0,16
0,90x0,90x0,16

Diameter: 70
45

Vàlvula de Fons
amb Entorque
per Goma


Mides:


Diameter:
100


Semi-enllaç Mascle
amb entorque
per goma


Mides:


Diameter:
UNI 70 - UNI 45

Semi-enllaç Femella
amb Entorque
per Goma


Mides:


Diameter:
UNI 70 - UNI 45

Semijunta
S.F. H
amb 3 Ganxos


Diameter:
11/2"

Medi Enllaç
Filtre
Femella


Diameter:
11/2"


Donat per Enllaç
de Boca


Diameter:
11/2"

Medi Enllaç
Filtre Mascle


Diameter:
48

Corba de 90 °
mascle femella


Diameter:
11/2"


News Forex
gogoanime